Đ.Hướng nghề nghiệp

Chứng chỉ hành nghề cho y sĩ: không thể thiếu nếu các em làm...

Dù là làm trong nhà nước hay tư nhân thì mỗi y sĩ đều phải có chứng chỉ hành nghề. CCHN chứng tỏ y...

Ngành Dược sĩ trung cấp

Ngành Dược sĩ trung cấp Mục tiêu chính của trường trung cấp Y – Dược Lê Hữu Trác là đào tạo nhân lực Dược sĩ...

Dược sĩ Y học cổ truyền

Mục tiêu chính của trường trung cấp Y – Dược Lê Hữu Trác là đào tạo nhân lực Y-Dược học cổ truyền, có phẩm...

Ngành Y sĩ Y học cổ truyền

Mục tiêu chính của trường trung cấp Y – Dược Lê Hữu Trác là đào tạo nhân lực Y-Dược học cổ truyền ở trình...