Kết quả học tập

DANH SÁCH HỌC SINH ĐƯỢC CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP & CẤP BẰNG TRUNG CẤP...

SO KY NHAN BANG 1 SO KY NHAN BANG 2 SO KY NHAN BANG 2019t3 SO KY NHAN BANG TN TCCN 2019t4

Tổng hợp kết quả Tốt nghiệp khóa VII (2013 – 2015)

CO SO LIEN KET TAI TRUONG (Nhấn vào link để tải file đính kèm)

Tổng hợp kết quả Tốt nghiệp khóa VI (2012 – 2014)

CO SO LIEN KET TAI TRUONG (Nhấn vào link để tài file đính kèm)

Kết quả tốt nghiệp lớp Y sĩ Đa khoa K35 (liên kết với Ninh...

Y SY DAKHOA LIEN KET TRUONG CAO DANG Y TE NINH BINH (Nhấn vào link để tài file đính kèm)

Kết quả tốt nghiệp lớp Y sĩ Đa khoa K36 (liên kết với Ninh...

Y SI DA KHOA LIEN KET CAO DANG Y TE NINH BINH (Nhấn vào link để tài file đính kèm)

Kết quả tốt nghiệp lớp Y sĩ Đa khoa K37 (liên kết với Ninh...

Y SI DA KHOA LIEN KET NINH BINH (Nhấn vào link để tải file đính kèm)

Kết quả tốt nghiệp lớp Dược sĩ YHCT Khóa V (2012 – 2013)

DUOC SI YHCT TAI HA NOI DUOC SI YHCT TAI CO SO 2 SAI GON (Nhấn vào link để tải file đính kèm)

Tổng hợp danh sách tốt nghiệp trường Trung cấp Y – Dược Lê Hữu...

Trường Trung cấp y Dược Lê Hữu Trác xin thông báo danh sách học sinh tốt nghiệp tại trường tính thời điểm tới 08/01/2016 TONG...

Kết quả Tốt nghiệp Dược sỹ trung cấp khóa V

Trường Trung cấp y Dược Lê Hữu Trác xin thông báo kết quả học tập lớp Dược sỹ Trung cấp khóa 5 KẾT QUẢ TỐT...

Kết quả Tốt nghiệp Dược sỹ trung cấp khóa IV

Trường Trung cấp y Dược Lê Hữu Trác xin thông báo kết quả học tập lớp Dược sỹ Trung cấp khóa 4 Kết quả tốt...