Ngành Dược sĩ trung cấp

Ngành Dược sĩ trung cấp

Mục tiêu chính của trường trung cấp Y – Dược Lê Hữu Trác là đào tạo nhân lực Dược sĩ trung cấp, phẩm chất đạo đức, có đủ kiến thức và kỹ năng ở trình độ trung cấp chuyên nghiệp ngành Dược

1. GIỚI THIỆU:

            Trình độ đào tạo :       Dược sĩ  trung cấp

             Ngành đào tạo:          Dược  sỹ trung cấp

             Mã ngành:                 0136 – 02
             Đối tượng học sinh:   Tốt nghiệp trung học phổ thông, BTVH hoặc TCCN khác.

             Thời gian đào tạo:     24 tháng

Nội dung chương trình gồm các môn học chung, các môn y học cơ sở và các môn chuyên ngành.

Sau khi học xong làm việc tại các khoa Dược tuyến y tế cơ sở, tuyến huyện, các bệnh viện tỉnh, trung ương, các cơ sở bán thuốc và sản xuất thuốc …

Cơ hội phát triển: tiếp tục học liên thông trở thành Dược sĩ đại học.

2. NHỮNG NHIỆM VỤ CHÍNH CỦA NGƯỜI DƯỢC SĨ TRUNG CẤP Y HỌC CỔ TRUYỀN  SAU KHI TỐT NGHIỆP:

– Xử lý, bảo quản, tồn trữ, cung ứng, cấp phỏt thuốc tại cỏc cơ sở khám, chữa bệnh và kinh doanh dược phẩm.

–  Tham gia sản xuất các thuốc thông thường trong phạm vi được giao.

– Hướng dẫn người bệnh sử dụng thuốc hợp lý, an toàn, hiệu quả.

– Xác định nhu cầu, lập kế hoạch cung ứng thuốc tại tuyến y tế cơ sở.

– Tham gia thực hiện các chương trỡnh y tế tại nơi công tác theo nhiệm vụ được giao.

– Hướng dẫn được cho nhân dân nuôi, trồng, sử dụng thuốc nam tại cộng đồng hiệu quả.

– Thực hiện Luật Bảo vệ sức khoẻ nhân dân, Luật Dược và những qui định về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ y tế.

– Thường xuyên cập nhật thông tin, kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ.

3. CHUẨN ĐẦU RA CỦA HỌC SINH TỐT NGHIỆP:

3.1. Về kiến thức:

– Có kiến thức của học phần chung để có khả năng học liên thông, có năng lực  phục vụ người bệnh và cộng đồng.

– Có khả năng thực hiện nhiệm vụ truyền thông giáo dục sức khoẻ cho cộng đồng.

– Có khả năng tư vấn cho người bệnh  sử dụng các thuốc không kê đơn. Sử dụng thuốc an toàn, hợp lý và hiệu qủa.

– Có kiến thức của các học phần chuyên môn để có khả năng thực hiện đúng quy chế, đúng kỹ thuật nhiệm vụ cung ứng thuốc, bảo quản, tồn trữ, cấp phỏt thuốc.

– Có khả năng bào chế được một số thuốc thông thường.

– Có khả năng làm được một số kỹ thuật cơ bản trong lấy mẫu thuốc và kiểm nghiệm thuốc.

– Tham gia thực hiện được một số nhiệm vụ trong chương trỡnh y tế tại cộng đồng.

– Hiểu biết đường lối chính sách pháp luật của Nhà nước và một số kiến thức khác để  thực hiện tốt nghĩa vụ công dân và đặc điểm nghề nghiệp.

3.2. Về kỹ năng:

– Thực hiện thành thạo kỹ thuật bào chế một số thuốc thông thường tại khoa dược Bệnh viện và cơ sở sản xuất thuốc.

– Biết tên gốc của một số nhóm  thuốc thông thường.

– Có năng lực thực hiện một số kỹ thuật cơ bản trong kiểm nghiệm thuốc thông thường; lấy mẫu thuốc và các việc có liên quan đến đảm bảo chất lượng thuốc.

– Cập nhật, thực hiện đúng các qui định của văn bản quản lý nghiệp vụ Dược do Bộ Y tế ban hành.

– Đọc và dịch được một số đơn thuốc tiếng Anh đơn giản, một số ký hiệu bằng tiếng Anh trờn bao bỡ, trờn đơn thuốc để làm đúng qui định trong hành nghề dược

– Soạn thảo được văn bản, lập được biểu thống kê và làm báo cáo theo nhiệm vụ được giao.

3.3. Về thái độ:

– Có đạo đức của người cán bộ y tế, đặt lợi ích của người bệnh và sức khoẻ của người bệnh lên trên hết.

– Có ý thức thận trọng, tỷ mỷ, trung thực, chính xác trong hoạt động nghề nghiệp Dược.

– Có đạo đức tác phong, thái độ nghề nghiệp với khách hàng và người bệnh.

– Có tinh thần đoàn kết, tôn trọng, giúp đỡ đồng nghiệp thường xuyên học hỏi để nâng cao nghiệp vụ Dược.

 

3 /11 /2010