Video clip

CLip: BSCK2 – Lê Thị Hồng Hoa trong chương trình Bí Quyết Thành Công

http://youtu.be/YaqkkXpz6mI Được coi là một bác sỹ, nhà giáo mẫu mực, ở cương vị công tác nào bác sỹ cũng hoàn thành tốt nhiệm vụ....

Clip: Hải Thượng Lãn Ông Ngôi sao sáng của nền Y Học Việt Nam

http://youtu.be/uPsKgLN2z2Y Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác (1720-1791) người làng Liêu Xá, huyện Đường Hào, phủ Thượng Hồng, tỉnh Hải Dương (nay là xã...

Lễ phát bằng Y sỹ YHCT khóa 5 tại Hà Tĩnh

http://www.youtube.com/watch?v=vegPNOCX-a4