Kết quả học tập

Kết quả Tốt nghiệp Dược sỹ YHCT khóa I

Trường Trung cấp y Dược Lê Hữu Trác xin thông báo kết quả học tập lớp Dược sỹ VB2 YHCT chuyển đổi khóa 1 Kết...

Kết quả Tốt nghiệp Dược sỹ trung cấp khóa I

Trường Trung cấp y Dược Lê Hữu Trác xin thông báo kết quả học tập Dược sỹ Trung cấp khóa 1   (Nhấn vào link để...

Kết quả Tốt nghiệp Y sỹ YHCT khóa V

Trường Trung cấp y Dược Lê Hữu Trác xin thông báo kết quả học tập Y sỹ YHCT khóa 5 Kết quả tốt nghiệp khóa...

Kết quả Tốt nghiệp Y sỹ YHCT khóa IV

Trường Trung cấp y Dược Lê Hữu Trác xin thông báo kết quả học tập Y sỹ YHCT khóa 4 Kết quả tốt nghiệp lớp...

Kết quả Tốt nghiệp Y sỹ YHCT khóa II

Trường Trung cấp y Dược Lê Hữu Trác xin thông báo kết quả học tập Y sỹ YHCT khóa 2 Kết quả tốt nghiệp lớp...

Kết quả Tốt nghiệp Y sỹ YHCT khóa I

  Kết quả Tốt nghiệp Y sỹ YHCT khóa I (Nhấn vào link để tải file đính kèm)