Gương tiêu biểu

CHUYẾN ĐI THỰC TẾ TẠI VƯỜN THUỐC K9 CỦA HỌC SINH LỚP DƯỢC YHCT

Thầy DSCKII Nguyễn Văn Cường, Ths. BS Lê Minh Quý cùng các bạn học sinh lớp Dược Y học cổ truyền đã...

Một ngày nhiều niềm vui của Quỹ cháo Thiện tâm Lê Hữu Trác

Không hẹn mà gặp, rất bất ngờ khi ngày 09 tháng 04, sau đúng 5 năm tròn Quỹ cháo Thiện Tâm Lê Hữu Trác ...

Không quên nguồn cội

Hai năm, quảng thời gian không phải là dài đối với một đời người, nhưng nó cũng là thời gian đủ để một con...

Chúng tôi đã khóc…!

Từ khi 2 tuổi tới nay (10 tuổi) đôi chân em đã không còn được như người bình thường, em phải sử dụng đôi...

Chuyện những “ông, bà” Học sinh Trường Lê Hữu Trác

Ngày nay, trong khi một số bạn trẻ được bố mẹ đầu tư cho ăn học đầy đủ lại không chịu khó học tập...