Thông báo tuyển sinh liên thông Đại học – ngành Y học cổ truyền

Mọi thông tin xin liên hệ với Ban Tuyển sinh nhà Trường số điện thoại:
– Phòng Tuyển sinh: 024 62921115
– Thầy Trương Xuân Trường: 0917295658
– Cô Trần Hải Hà: 0985817485
– Cô Tăng Thu Trang: 0985893446

Thí sinh có thể mua hồ sơ liên thông tại Trường TCYD Lê Hữu Trác
Cơ sở I: 282A Kim Giang, Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội
Cơ sở II (TP. Hồ Chí Minh): 46 Ưu Long, Phường 11, Quận 8, TP. Hồ Chí Minh
Cô Nga, ĐT: 0914.297.858, thầy Tùng: 090.914.0860