MỤC TIÊU VÀ SỨ MỆNH

MỤC TIÊU VÀ SỨ MỆNH 
1. SỨ MỆNH:
Trường Trung cấp Y Dược Lê Hữu Trác là một cơ sở giáo dục chuyên nghiệp, đào tạo nguồn nhân lực y tế trình độ Trung cấp có chất lượng phục vụ công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân.
– Đào tạo nhân lực y tế chất lượng cao có ý thức chính trị phục vụ công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân trong sự nghiệp công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước của thời kỳ hội nhập và hợp tác quốc tế.
– Đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực y tế trình độ Trung cấp, có khả năng học lên Đại học có khả năng tự học và sáng tạo mang tính ứng dụng cao.
– Học sinh tốt nghiệp làm việc hiệu quả, từng bước tự đào tạo trở thành những người thầy thuốc có có đạo đức, tay nghề cao đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của nhân dân.
– Nhà trường đảm bảo cung cấp và chăm lo những điều kiện học tập có chất lượng cho người học, đảm bảo cung cấp cho thị trường lao động nguồn nhân lực Y sỹ YHCT, Dược sỹ trung cấp, Dược sỹ YHCT….có hiểu biết về chính trị, có y đức, có năng lực chuyên môn, có ý chí và phẩm chất nhân văn như lời chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy “Lương y phải như từ mầu”
Giá trị định hường:  Những giá trị của Trường Trung cấp Y Dược Lê Hữu Trác sau đây sẽ được vun đắp và lưu truyền trong các thế hệ giảng viên, cán bộ nhân viên và học sinh của Trường như những nguyên tắc định hướng sau:
1. Phương châm hoạt động: Đạo đức, Ý chí, Sáng tạo
2. Không để cho cơ chế sở hữu vật chất làm sai lạc định hướng giáo dục
3. Xem người học là tài sản quý giá của Trường
4. Tinh thần trách nhiệm xã hội được coi trọng
5. Chăm lo xây dựng môi trường sư phạmvăn hóa chất lượng
2. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO
– Mục tiêu của Trường Trung cấp Y Dược Lê Hữu Trác là đào tạo đào tạo nhân lực y tế bậc Trung cấp có chất lượng, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ thầy thuốc, nhân viên y tế trong hệ thống công lập và ngoài công lập của Việt Nam.
– Trường đào tạo nhân lực chất lượng cao theo nhu cầu xã hội có trình độ Trung cấp là cơ sở đào tạo lên Cao đẳng, Đại học, có tri thức chuyên môn và năng lực nghề nghiệp, có các kỹ thực hành nghề nghiệp, xử lý tình huống và giải quyết vấn đề, có các kỹ năng mềm như tin học, ngoại ngữ, giao tiếp, làm việc theo nhóm,…
– Nguồn nhân lực được nhà trường đào tạo ra có khả năng học tập nâng cao trình độ, có năng lực nghiên cứu, có tính ứng dụng cao, có tính sáng tạo, có phẩm chất chính trị, đạo đức, có sức khỏe, có trách nhiệm nghề nghiệp, có Y đức và ý thức phục vụ nhân dân, có khả năng cập nhật kiến thức, làm việc độc lập, sáng tạo trong công việc, có năng lực phát hiện và giải quyết những vấn đề thuộc chuyên ngành được đào tạo.
– Nhà trường có kế hoạch bồi dưỡng, nâng cao trình độ về lý thuyết và thực hành, có năng lực làm việc độc lập, sáng tạo, có trình độ nghiệp vụ cao, phẩm chất tốt nhằm đáp ứng hữu hiệu nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe nhân dân trong thời đại mới.