Lịch tuần làm việc từ ngày 16/05/2016 đến ngày 22/05/2016

TRƯỜNG TRUNG CẤP Y DƯỢC

            LÊ HỮU TRÁC

ĐĂNG KÝ LỊCH TUẦN

Từ ngày 16/05/2016  đến  ngày  22/5/2016

 

Thứ, ngày tháng

Trực BGH

Địa điểm, thời gian

 

Nội dung công việc

Người chù trì

Thành phần tham gia

Đơn vị chuẩn bị

Thứ 2

Ngày 16/5/2016

-BS.Tản.

-PGS.Hoàn

  Hiệu Trưởng – đi công tác cơ sở 2 HCM BS.Hoa   TC-HC

Thứ 3

Ngày 17/5/2016

-BS.Tản.

-PGS.Hoàn

 

-8h00-LHT.

-14h00 – LHT

-Họp HĐQT.

-Họp P.TC-HC.

-BS.Hoa.

-PGS Hoàn

-Các thành viên trontg HĐQT.

-Toàn thể CB, NV P.TC-HC

-TC-HC.

-TC-HC

Thứ 4

Ngày 18/5/2016

-BS.Tản.

-PGS.Hoàn

 

  Họp CBGD – BM YHCT BS.Hoa Các CBGD bộ môn YHCT TC-HC

Thứ 5

Ngày 19/5/2016

-BS.Tản.

-PGS.Hoàn

14h00-LHT Họp phòng Đào tạo BS.Tản Toàn thẻ CB,NV phòng ĐT P.ĐT

Thứ 6

Ngày 20/5/2016

-BS.Tản.

-PGS.Hoàn

-8h00- LHT.

-10h00-LHT

 

-Họp HĐ thi đua, khen thưởng.

-Giao ban toàn trường.

 

-BS Hoa.

-BS Hoa.

 

-Các đ,c trong HĐ thi đua.

-Các đ,c Trưởng Phó đ.vị.

 

-TC-HC

-TC-HC

 

Thứ 7

Ngày 21/5/2016

-BS.Tản.

 

         

Thứ CN

Ngày 22/5/2016

-BS.Tản.

 

         

                                                                                                                        HIỆU TRƯỞNG

 

                                                                                                                        (Đã ký)

                                                                                                                  BS.CK2. Lê Thị Hồng Hoa