Lịch tuần làm việc từ ngày 04/07/2016 đến ngày 10/07/2016

TRƯỜNG TRUNG CẤP Y DƯỢC

            LÊ HỮU TRÁC

ĐĂNG KÝ LỊCH TUẦN

Từ ngày 04/07/2016  đến  ngày  10/7/2016

 

Thứ, ngày tháng

Trực BGH

Địa điểm,

 thời gian

 

Nội dung công việc

Người chù trì

Thành phần tham gia

Đơn vị chuẩn bị

Thứ 2

Ngày 04/7/2016

-BS.Tản.

-PGS.Hoàn

         

Thứ 3

Ngày 05/7/2016

-BS.Tản.

-PGS.Hoàn

 

         

Thứ 4

Ngày 06/7/2016

-BS.Tản.

-PGS.Hoàn

 

         

Thứ 5

Ngày 07/7/2016

-BS.Tản.

-PGS.Hoàn

-08h00-LHT

-14h00-LHT

-Họp BGH – chuẩn bị cho thi TN Y8,D8.

-Kiểm tra vệ sinh.

-BS.Hoa.

-BS.Hoa

-BGH.

-BGH,CĐ,ĐTN…

 

-TC-HC.

-TC-HC

Thứ 6

Ngày 08/7/2016

-BS.Tản.

-PGS.Hoàn

-09h00-LHT

 

-Giao ban toàn trường.

 

-BS Hoa

 

– BGH,T.phó đơn vị,

Toàn thể CBNV.

-TC-HC

 

Thứ 7

Ngày 09/7/2016

-BS.Tản.

 

         

Thứ CN

Ngày 10/7/2016

-BS.Tản.

 

         

                                                                                                                        HIỆU TRƯỞNG

 

                                                                                                                        (Đã ký)

                                                                                                                  BS.CK2. Lê Thị Hồng Hoa