KINH THỦ THIẾU ÂM TÂM

V-KINH THỦ THIẾU ÂM TÂM

     I/ Đường vận hành– Passage

Khởi điểm kinh lạc này ở tâm chạy qua huyết quản và liên kết với các tạng phủ tương ứng. Nhánh chính của kinh lạc này đại bộ phận chạy qua cơ hoành tới Tiểu trường, một phần nhánh từ tâm men theo thực quản tới mắt, một nhánh chủ khác chạy từ tâm tới đỉnh phế, sau đó chuyển hướng quay xuống đi ngang ra dưới hố nách. Từ dưới nách (huyệt Cực tuyền) đường kinh chạy men theo phía trong sau cánh tay, đi sau phế kinh đến nếp gấp trong khuỷu tay và mỏm khuỷu(huyệt Thiếu hải), sau đó men theo bờ trong sau cẳng tay bên xương trụ chạy đến cổ tay, qua bàn tay đến bờ trước ngoài ngón tay út kết thúc tại huyệt Thiếu xung và liên hệ với kinh Tiểu trường ở đó.

II/ Các huyệt– Acupoints

1.      Cực tuyền: Chính giữa hố nách, giơ tay lên, huyệt nằm ở khe giữa động mạch nách.

2.      Thanh linh:Từ nếp gấp khuỷu tay lên 3 thốn,ở chỗ lõm ngoài cơ nhị đầu cánh tay.

3.      Thiếu hải: Co tay, huyệt nằm giữa cuối đầu nếp gấp khuỷu tay và mỏm trên lồi cầu.


 4.      Linh đạo:Ở mặt trước trong cẳng tay,cách nếp gấp cổ tay 1,5 thốn.

5.      Thông lý:Ở mặt trước trong cẳng tay,cách nếp gấp cổ tay(huyệt Thần môn) 1 thốn.

6.      Âm khích: Ở mặt trước trong cẳng tay,cách nếp gấp cổ tay(huyệt Thần môn) lên 0,5 thốn.

7.      Thần môn:Ở phía xương trụ,trên lằn cổ tay,sau xương nguyệt,chỗ lõm sát bờ ngoài gân cơ trụ trước và góc ngoài bờ trên xương trụ.

8.      Thiếu phủ:Nằm giữa xương bàn tay thứ 4 và thứ 5,khi nắm tay lại huyệt nằm ở giữa ngón út và ngón nhẫn hướng vào lòng bàn tay.

9.      Thiếu xung:Ở ngón út phía xương mác,cách góc móng tay 0,1 thốn.