Bộ sách Hải Thượng Y Tông Tâm Lĩnh

Bộ Hải Thượng Y Tông Tâm Lĩnh gồm 66 quyển, được Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác biên soạn trong 40 năm. Đây là bộ bách khoa thư về y học của Việt Nam vào thế kỷ XVIII. Ngoài giá trị khoa học, bộ y điển này còn có giá trị văn học đáng kể. Y huấn cách ngôn của ông là 9 câu cách ngôn về y đức, thể hiện tấm lòng cao cả của một thầy thuốc. Y dương án Y âm án là hai tập bệnh án, nhưng đồng thời chúng đã toát lên những sinh hoạt của xã hội Việt Nam thế kỷ XVIII. Bên cạnh đó, tập bút ký Thượng Kinh Ký Sự đã mô tả hiện thực đời sống tại kinh đô thời bấy giờ.

Do điều kiện nên chúng tôi chỉ sưu tập được một số quyển sau :

QUYỂN 1: NỘI KINH YẾU CHỈ.

QUYỂN 2. Y GIA QUAN MIỆN.

QUYỂN 3: Y HẢI CẦU NGUYÊN

QUYỂN 4 : HUYỀN TẪN PHÁT VI.

QUYỂN 5 : KHÔN HÓA THÁI CHÂN.

QUYỂN 6 : Y PHƯƠNG HẢI HỘI.
hai thuong y tong tam linh

Các sách trên ở dạng file .prc, dùng phần mềm Mobipocket Reader Desktop để đọc.

Link tải phần mềm tại đây:

http://www.download.com.vn/Download/DownloadUrl?softwareid=7490&url=%2Fdata%2Fsoft%2F2013%2F10%2F09%2Fmobireadersetup.msi