03/10/2018 – Trường Trung cấp Y Dược Lê Hữu Trác làm việc với Đại học Y Dược Cần Thơ

8h30 sáng 03/10/2018, Trường Trung cấp Y Dược Lê Hữu Trác làm việc với Ban giám hiệu và các Phòng chức năng của Đại học Y Dược Cần Thơ đã thảo luận mở ra hướng đi mới đối với Y sĩ YHCT có thể liên thông học tiếp lên Đại học YHCT dựa trên những quy định mới của NĐ 18 của Thủ tướng Chính phủ.