Kết quả học tập

Tổng hợp danh sách tốt nghiệp trường Trung cấp Y – Dược Lê Hữu...

Trường Trung cấp y Dược Lê Hữu Trác xin thông báo danh sách học sinh tốt nghiệp tại trường tính thời điểm tới 08/01/2016 TONG...

Kết quả Tốt nghiệp Y sỹ YHCT khóa II

Trường Trung cấp y Dược Lê Hữu Trác xin thông báo kết quả học tập Y sỹ YHCT khóa 2 Kết quả tốt nghiệp lớp...

Kết quả Tốt nghiệp Dược sỹ YHCT khóa I

Trường Trung cấp y Dược Lê Hữu Trác xin thông báo kết quả học tập lớp Dược sỹ VB2 YHCT chuyển đổi khóa 1 Kết...

Tổng hợp kết quả Tốt nghiệp khóa VII (2013 – 2015)

CO SO LIEN KET TAI TRUONG (Nhấn vào link để tải file đính kèm)

Kết quả Tốt nghiệp Dược sỹ trung cấp khóa V

Trường Trung cấp y Dược Lê Hữu Trác xin thông báo kết quả học tập lớp Dược sỹ Trung cấp khóa 5 KẾT QUẢ TỐT...

Kết quả Tốt nghiệp Y sỹ YHCT khóa I

  Kết quả Tốt nghiệp Y sỹ YHCT khóa I (Nhấn vào link để tải file đính kèm)  

Kết quả Tốt nghiệp Y sỹ YHCT khóa V

Trường Trung cấp y Dược Lê Hữu Trác xin thông báo kết quả học tập Y sỹ YHCT khóa 5 Kết quả tốt nghiệp khóa...

Kết quả Tốt nghiệp Dược sỹ trung cấp khóa I

Trường Trung cấp y Dược Lê Hữu Trác xin thông báo kết quả học tập Dược sỹ Trung cấp khóa 1   (Nhấn vào link để...