Kết quả học tập

Kết quả Tốt nghiệp Dược sỹ YHCT khóa I

Trường Trung cấp y Dược Lê Hữu Trác xin thông báo kết quả học tập lớp Dược sỹ VB2 YHCT chuyển đổi khóa 1 Kết...

Tổng hợp kết quả Tốt nghiệp khóa VII (2013 – 2015)

CO SO LIEN KET TAI TRUONG (Nhấn vào link để tải file đính kèm)

Kết quả Tốt nghiệp Y sỹ YHCT khóa I

  Kết quả Tốt nghiệp Y sỹ YHCT khóa I (Nhấn vào link để tải file đính kèm)  

Kết quả Tốt nghiệp Y sỹ YHCT khóa V

Trường Trung cấp y Dược Lê Hữu Trác xin thông báo kết quả học tập Y sỹ YHCT khóa 5 Kết quả tốt nghiệp khóa...

Kết quả tốt nghiệp lớp Dược sĩ YHCT Khóa V (2012 – 2013)

DUOC SI YHCT TAI HA NOI DUOC SI YHCT TAI CO SO 2 SAI GON (Nhấn vào link để tải file đính kèm)

Kết quả Tốt nghiệp Y sỹ YHCT khóa II

Trường Trung cấp y Dược Lê Hữu Trác xin thông báo kết quả học tập Y sỹ YHCT khóa 2 Kết quả tốt nghiệp lớp...

Kết quả Tốt nghiệp Dược sỹ trung cấp khóa IV

Trường Trung cấp y Dược Lê Hữu Trác xin thông báo kết quả học tập lớp Dược sỹ Trung cấp khóa 4 Kết quả tốt...

Kết quả tốt nghiệp lớp Y sĩ Đa khoa K37 (liên kết với Ninh...

Y SI DA KHOA LIEN KET NINH BINH (Nhấn vào link để tải file đính kèm)