Y sĩ đa khoa học định hướng YHCT 6 tháng không được điều trị bằng thuốc YHCT

Tại Hội nghị các lãnh đạo – thủ trưởng các đơn vị Y học cổ truyền do Cục Quản lý Y Dược Cổ truyền chủ trì đã thảo luận về việc quản lý và cấp phép hành nghề YHCT tư nhân đã kết luận: những ai được cấp phép hành nghề Y học cổ truyền có một nét mà mọi người đều thống nhất – sau khi thảo luận Kỹ đã thống nhất: Y sĩ Đa khoa học Định hướng Y học cổ truyền 6 tháng chỉ được phép Hành nghề ĐIỀU TRỊ CHO BỆNH NHÂN BẰNG PHƯƠNG PHÁP KHÔNG DÙNG THUỐC – CHỈ BẰNG CHÂM CỨU VÀ XOA BÓP BẤM HUỴET.
(Như vậy những ai không có bằng trung cấp YHCT không được điều trị cho bệnh nhân bằng thuốc Y học cổ truyền).
Nếu những người học y sĩ đa khoa muốn Điều trị bệnh nhân toàn diện thì phải học 1 năm để có Văn bằng 2 Y sĩ Y học cổ truyền.
Hiện nay Trường cấp Y dược Lê Hữu Trác đang tạo điều kiện cho Đối tượng này có Văn bằng 2 Y sĩ YHCT.

Một số hình ảnh tại hội nghị:

13124581_1203516606325087_1441563835510661979_n

13062502_1203516579658423_6700410860279269235_n

13082602_1203516679658413_3899946656641174621_n

13087753_1203516649658416_5263848022231206257_n

13095855_1203516636325084_4400257880837501307_n

BSCK2: Lê Thị Hồng Hoa