Trường trung cấp Y Dược Lê Hữu Trác Thông báo Đăng ký nhu cầu học Bác sỹ YHCT

 

Để phục vụ cho việc xây dựng kế hoạch tuyển sinh đào đạo lên thông hệ Bác sỹ YHCT trong thời gian tới. Trường trung cấp Y Dược Lê Hữu Trác xin thông báo tới toàn thể các Y sỹ YHCT. Nếu ai có nhu cầu học liên thông lên Bác sỹ YHCT thì đăng ký về phòng Đào Tạo nhà trường.  Địa chỉ: 282A đường Kim Giang, Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội  ĐT: 04. 355 92084 (+844) 355 92014 hoặc gửi thư theo địa chỉ Email:  Le_huutrac@yahoo.com

– Đối tượng đăng ký: Những người đã được cấp bằng Y sỹ YHCT

– Thời gian đăng ký: từ ngày 01/11/2012

Đây là căn cứ để nhà trường xây dựng kế hoạch trình lên Bộ Giáo dục và Đào tạo xin chỉ tiêu đào. Vậy nhà trường xin thông báo để các Y sỹ YHCT được biết để có kế hoạch đăng ký trong thời gian sớm nhất, tạo điều kiện cho việc xây dựng kế hoạch đào tạo được nhan chóng thuận lợi.

BAN TUYỂN SINH