Khai giảng lớp Đại học Điều dưỡng Liên thông VLVH với trường ĐH Điều dưỡng Nam Định khóa 2018 – 2020

Ngày 23/09/2018, trường TCYD Lê Hữu Trác long trọng tổ chức Lễ Khai giảng lớp Đại học liên thông VLVH ngành Điều dưỡng giữa trường ĐH Điều dưỡng Nam Định và trường TCYD Lê Hữu Trác.