Huyền thoại Hải Thượng Lãn Ông: bài hát truyền thống của Trường trung cấp y dược Lê Hữu Trác

“Theo thời gian không tàn phai , danh thần y Hải Thượng Lãn Ông. Tâm từ bi, lên đường đi, dấn thân xây nước non Việt Nam. Qua rừng xanh, lên đèo cao, mong ngày mai cứu đời khổ đau. Tay đề thư, bao loài cây với tinh hoa tánh linh từng phương thuốc. Trên trần gian muôn lầm than, bao thầy lang đã phạm chữ Tham. Ham lợi danh, không tình thương, bán lương tâm trước gương bệnh nhân. Tâm chẳng yên nên Thần Y quyết ra tay cứu người khổ đau. Mong người dân muôn đời sau, bớt đau thương cùng sống yên vui. Đời hàn vi đầy buồn đau nhưng Danh Y Lê Hữu Trác vươn lên từ đây. vì nuớc Nam, nguyện xuất công để lại đời Tâm Lĩnh Y Thư. Lòng hằng mong xoá niềm đau cho nhân thế mang nhiều đớn đau. Người đời sau mãi ghi ơn Lê Hữu Trác danh y từ bi. Nghìn tiếng thơm, lừng nước Nam với thanh danh Thần Y- Hải Thượng Lãn Ông
(Đọc chậm: Theo thời gian không tàn phai , danh thần y Hải Thượng Lãn Ông. Tâm từ bi, lên đường đi, dấn thân xây nước non Việt Nam. Qua rừng xanh, lên đèo cao, mong ngày mai cứu đời khổ đau.Mong người dân muôn đời sau, bớt đau thương cùng sống yên vui).
Đời hàn vi đầy buồn đau nhưng Danh Y Lê Hữu Trác vươn lên từ đây. vì nuớc Nam, nguyện xuất công để lại đời Tâm Lĩnh Y Thư. Lòng hằng mong xoá niềm đau cho nhân thế bớt nhiều đớn đau. Người đời sau mãi ghi ơn Lê Hữu Trác danh y từ bi. Nghìn tiếng thơm, lừng nước Nam với thanh danh Thần Y – Hải Thượng Lãn Ông.
Kinh thành xưa, bao dòng thơ ca ngợi danh Hải Thượng Lãn Ông. Nên hàng trăm danh nghành y, ganh tài năng nói lời dèm pha, nhưng trời cao thương Người luôn đem tình thương cứu đời khổ đau – ban kỳ duyên cho Người thêm xứng danh môn sinh Tuệ Tĩnh Thiền Sư. Dân Việt Nam bao đời qua ca ngợi công Hải Thượng Lãn Ông. Cho dù muôn chân trời xa tâm nguyện noi tấm lòng người xưa. Đem tình thương gieo mười phương, cho đời vơi nỗi niềm đắng cay, cho trần gian, chan hoà bao ánh dương quang hạnh phúc thân thương.Dân Việt ta muôn đời sau mãi không quên Hải Thượng Lãn Ông!”

(Tâm Thơ – Ngô Nguyễn Trần)