THÔNG BÁO

THÔNG BÁO VỀ VIỆC TỔ CHỨC LỄ TỐT NGHIỆP NGÀY 7/10/2013 TẠI HÀ NỘI

Ban giám hiệu Trường Trung cấp Y Dược Lê Hữu Trác thông báo:    VỀ VIỆC TỔ CHỨC LỄ TỐT NGHIỆP NGÀY 7/10/2013 TẠI HÀ NỘI 1. ĐỐI...