Hướng nghiệp – Việc làm

Dược sĩ Y học cổ truyền

Mục tiêu chính của trường trung cấp Y – Dược Lê Hữu Trác là đào tạo nhân lực Y-Dược học cổ truyền, có phẩm...

Ngành Y sĩ Y học cổ truyền

Mục tiêu chính của trường trung cấp Y – Dược Lê Hữu Trác là đào tạo nhân lực Y-Dược học cổ truyền ở trình...