Trường TCYD Lê Hữu Trác tổ chức thi Tốt nghiệp cho lớp Y sĩ YHCT và Dược sĩ TC khóa (2016 – 2018) tại Hà Nội và CS2 TP. Hồ Chí Minh

Ngày 26,28/08/2018, Trường TCYD Lê Hữu Trác đã tổ chức thi Tốt nghiệp cho các lớp Y sĩ YHCT và Dược sĩ TC khóa 2016 – 2018. Buổi thi đã diễn ra tốt đẹp.

Ngày 25/08/2018, Nhà trường cũng tổ chức thi Tốt nghiệp cho học sinh khóa 10 (2016 – 2018) tại CS2 TP. Hồ Chí Minh. Học sinh khóa này vẫn được cấp bằng tốt nghiệp của Bộ Giáo dục & Đào tạo.