Trường TCYD Lê Hữu Trác tổ chức hội thảo Tăng cường ứng dụng CNTT trong giáo dục năm học 2017-2018

Ngày 30/05/2018, Trường TCYD Lê Hữu Trác đã tổ chức hội thảo Tăng cường ứng dụng CNTT trong giáo dục năm học 2017-2018. Nội dung chính của buổi hội thảo là cập nhật thông tin lên website lehuutrac.edu.vn, phần mềm thư viện điện tử.