Thông tin danh bạ trường Trung cấp Y – Dược Lê Hữu Trác

THÔNG TIN DANH BẠ TRƯỜNG TRUNG CẤP Y – DƯỢC LÊ HỮU TRÁC
STT Họ và tên Chức vụ ĐTCQ Máy lẻ Di Động ĐT nhà riêng Phòng ban Email
1 Phan Thị Thu Anh UV HĐQT – Trưởng bộ môn YHHĐ 043.559.2084 102 0902.134.755 0435.630.618 Ban giám hiệu phanthuanhslb@gmail.com
2 Lê Thị Hồng Hoa Chủ tịch HĐQT – Hiệu trưởng 043.559.2084 103 0903.216.669 022.211.950 Ban giám hiệu le_honghoa2003@yahoo.com
3 Lâm Văn Tản Phó hiệu trưởng – Trưởng phòng ĐT 043.559.2084 104 0904.412.409 0435.743.772 Ban giám hiệu lamtan53@yahoo.com
4 Phùng Văn Hoàn Phó hiệu trưởng – Trưởng phòng TC – HC 043.559.2084 105 0904.117.981 Ban giám hiệu pvhoanvnrc@yahoo.com.vn
5 Lê Minh Quý Phó trưởng phòng Đào tạo 043.559.2014 107 0972392.335 Đào tạo luongy007@gmail.com
6 Trần Đình Vũ Nhân viên 043.559.2084 0912.359.847 Đào tạo thuyvu101267@gmail.com
7 Lương Thị Lan Anh Nhân viên 043.559.2084 107 0976.958.466 Đào tạo hoamuong1505@gmail.com
8 Lê Thị Dung Nhân viên 043.559.2084 0943.458.568 Đào tạo lehanhdung84@gmail.com
9 Tăng Thị Thu Trang Nhân viên 043.559.2084 0985.893.446 Đào tạo trangbinhnamson@gmail.com
10 Ngô Trọng Thành Nhân viên 043.559.2084 01668.141.516 Đào tạo hathanhtkd@gmail.com
11 Trần Thị Hải Hà Nhân viên 043.559.2084 0985.817.485 Đào tạo hathanhtkd@gmail.com
12 Nguyễn Thị Thuý Thuần Nhân viên 043.559.2084 0982.552.852 Đào tạo thuan2306@gmail.com
13 Nguyễn Thị Hương Thu Nhân viên 043.559.2084 097.333.5154 Đào tạo nguyenhuongthu1986@gmail.com
14 Nguyễn Thị Loan Nhân viên 043.559.2084 0979.248.098 0462.851.995 Đào tạo
15 Phạm Quốc Toán Phó trưởng BM YHCT 043.559.2084 090.4213.414 Bộ Môn
16 Lê  Hồng Hinh Trưởng BM YH cơ bản cơ sở 043.559.2084 0989.339.950 Bộ Môn
17 Hoàng Minh Chung Trưởng BM Dược 043.559.2084 0912.449.418 Bộ Môn
18 Nguyễn Thanh Thúy Phó trưởng BM YHHĐ 043.559.2084 0904.706.768 Bộ Môn
19 Nguyễn Thị Hiền Phó trưởng BM Dược 043.559.2084 0912.380.199 Bộ Môn
20 Nguyễn Thị Kếp Phó trưởng phòng Tổ chức – Hành chính 043.559.2084 108 0167.2578.750 Tổ chức – Hành chính nguyenthikep@gmail.com
21 Vũ Thị Định Nhân viên 043.559.2084 0123684850 0438550118 Tổ chức – Hành chính
22 Phạm Văn Dũng Nhân viên 043.559.2084 101 01236974078 Tổ chức – Hành chính
23 Vy Văn Tuấn Nhân viên 043.559.2084 0975.510.864 Tổ chức – Hành chính vyvantuan83@gmail.com
24 Trương Xuân Trường Nhân viên 043.559.2084 105 01239.668.899 Tổ chức – Hành chính truongonline2011@gmail.com
25 Nguyễn Thanh  Trà Nhân viên 043.559.2084 098.4731336 0439.719.359 Tổ chức – Hành chính
26 Nguyễn Tiến Linh Nhân viên 043.559.2084 108 0983.796.222 Tổ chức – Hành chính linh0289@gmail.com
27 Đoàn Thị Thìn Nhân viên 043.559.2084 01253.477.499 Tổ chức – Hành chính
28 Nguyễn Văn Mạnh Nhân viên 043.559.2084 0942.455.066 Tổ chức – Hành chính
29 Phan Thị Hồng  Thu Nhân viên 043.559.2084 108 091.606156 Tổ chức – Hành chính thuphanhong@gmail.com
30 Nguyễn Thị Thanh Tuyết Nhân viên 043.559.2084 108 0167.9434338 Tổ chức – Hành chính minhtuyet26667@gmail.com
31 Lại Thị Thanh Nhân viên 043.559.2084 106 01683.827566 Tổ chức – Hành chính huyenthanh48@gmail.com
32 Nguyễn Thị Minh Anh Nhân viên 043.559.2084 106 090.4441536 Tài chính – Kế toán
33 Nguyễn Thị Hương Thuỷ Trưởng phòng TCKT 043.559.2084 106 091.3186636 0436.416.306 Tài chính – Kế toán huongthuylht@gmail.com