THÔNG BÁO TUYỂN SINH Y SĨ Y HỌC CỔ TRUYỀN , CHỨNG CHỈ XOA BÓP – BẤM HUYỆT- DÀNH CHO ĐỐI TƯỢNG LÀ QUÂN NHÂN ĐÃ XUẤT NGŨ