Thông báo nhập học lớp Văn bằng 2 Dược sĩ YHCT khóa 2 năm 2014

TRƯỜNG TRUNG CẤP Y DƯỢC

LÊ HỮU TRÁC

HÒA CỘNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

THÔNG BÁO NHẬP HỌC

 

Ban Giám Hiệu Trường Trung cấp Y Dược Lê Hữu Trác thông báo.

Đề nghị các thí sinh đã nhận được thông báo nhập học lớp Văn bằng 2 Dược sĩ YHCT khóa 2 năm 2014,  đúng 08 giờ, ngày 07, tháng 03, tất cả có mặt đông đủ tại Trường Trung cấp Y Dược Lê Hữu Trác để làm thủ tục nhập học.

Trước khi đi đề nghị các thí sinh mang theo đầy đủ các giấy tờ sau:

+ Giấy báo nhập học

+  Phiếu đăng ký tuyển sinh

+  Bản sao bằng tốt nghiệp Y sĩ YHCT hoặc Dược sĩ trung cấp (có công chứng)

+  Bản sao giấy khai sinh

+  Bản phô tô chứng minh thư nhân dân

+  6 ảnh (3×4)

+  Giấy chứng nhận đối tượng ưu tiên (nếu có)

Nhà trường tiếp tục nhận hồ sơ tuyển sinh cho lớp Văn bằng 2 Dược sĩ YHCT khóa 2 năm 2014, những thí sinh nào đã có bằng tốt nghiệp Y sĩ YHCT hoặc Dược sĩ trung cấp có nhu cầu học chuyển đổi làm hồ sơ đăng ký với phòng Đào tạo nhà trường để nhập học.

Thay mặt Ban Giám Hiệu

Hiệu Trưởng

(đã ký)

PGS.TS Phan Thị Thu Anh