Thông báo lịch nghỉ Tết 2016

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI

TRƯỜNG TRUNG CẤP Y DƯỢC

LÊ HỮU TRÁC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

     

LỊCH NGHỈ TẾT BÍNH THÂN 2016

Trường Trung cấp y dược Lê Hữu Trác xin thông báo đến học sinh các lớp  Y8abc, D8ab, Y9abc, D9ab, VB2 Dược YHCT kế  hoạch nghỉ tết Bính Thân 2016:

Lớp

Thời gian nghỉ

Thời gian học

Ngày giờ

Địa điểm

Y8abc

Từ 31/01/2016 đến 28/02/2016

29/02/2016

Tại Bệnh viện Châm cứu Trung ương; Bệnh viện y học cổ truyền Bộ Công An

D8ab

Từ 31/01/2016 đến 28/02/2016

29/02/2016

Tại Viện Da liễu Trung Ương

Y9abc

Từ 31/01/2016 đến 28/02/2016

29/02/2016

Tại trường

D9ab

Từ 31/01/2016 đến 26/02/2016

27/02/2016

Tại trường

VB2 Dược YHCT

Từ 31/01/2016 đến 26/02/2016

27/02/2016

Tại trường

                      Hà Nội, ngày     01    tháng      01    năm 2016

                                            KT. HIỆU TRƯỞNG

                                         PHÓ HIỆU TRƯỞNG

                                           (Đã ký)

                                             BS. Lâm Văn Tản