Lịch tuần làm việc từ ngày 28/03/2016 đến ngày 03/04/2016

TRƯỜNG TRUNG CẤP Y DƯỢC

            LÊ HỮU TRÁC

ĐĂNG KÝ LỊCH TUẦN

Từ ngày 28/03/2016  đến  ngày 3/4/2016

 

Thứ, ngày tháng

Trực BGH

Địa điểm, thời gian

 

Nội dung công việc

Người chù trì

Thành phần tham gia

Đơn vị chuẩn bị

Thứ 2

Ngày 28/3/2016

BS.Tản.PGS.Hoàn -7h30- Nội bài-8h30- Nội bài

-10h00- Nội bài

-BGH  làm việc với ĐH Y Dược Cần thơ.-CBGD đi công tác Quảng Ngãi

-CBGD từ Quảng ngãi ra HN

-BS, Hoa.-CN Khanh.

-BS Toán

-BS. Hoa, PGS Thu Anh –CN Khanh.-BS. Toán -TC-HC.-TC-HC

-TC-HC

Thứ 3

Ngày 29/3/2016

BS.Tản.PGS.Hoàn

 

-BGH  làm việc với cơ sở 2 HCM  -BS, Hoa.  -BS. Hoa, PGS Thu Anh 

Thứ 4

Ngày 30/3/2016

BS.Tản.PGS.Hoàn

 

–8h00 – LHT -BGH  làm việc liên kết với Đắc Lắc.-Tập huấn công tác tuyển sinh, coi thi…

 

-BS, Hoa.-PGS. Hoàn

 

-BS. Hoa, PGS Thu Anh.-Tất cả CB,NV

 

-TC – HC

Thứ 5

Ngày 31/3/2016

BS.Tản.PGS.Hoàn -BGH  làm việc liên kết với Đắc Lắc  -BS, Hoa.  -BS. Hoa, PGS Thu Anh 

Thứ 6

Ngày 01/4/2016

BS.Tản.PGS.Hoàn -11h-Nội bài-14h00- LHT -BGH từ HCM ra Hà Nội-Giao ban toàn trường -BS.Hoa.-BS Hoa -BS. Hoa, PGS Thu Anh-Tất cả CB,NV, GV -TC-HC-TC-HC

Thứ 7

Ngày 2/4/2016

BS.Tản. 

Thứ CN

Ngày 3/4/2016

BS.Tản. 

                                                                                                                                                                                                                          HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                                                                                                                                         ( Đã ký)

                                                                                                                                                                                                                         BS.CK2. Lê Thị Hồng Hoa