Lịch tuần làm việc từ ngày 25/01/2016 đến ngày 31/01/2016

TRƯỜNG TRUNG CẤP Y DƯỢC

            LÊ HỮU TRÁC

ĐĂNG KÝ LỊCH TUẦN

Từ ngày 25/01/2016  đến  ngày 31/01/2016

 

Thứ, ngày tháng

Trực BGH

Địa điểm, thời gian

 

Nội dung công việc

Người chù trì

Thành phần tham gia

Đơn vị chuẩn bị

Thứ 2

Ngày 25/1/2016

BS.Tản          

Thứ 3

Ngày 26/1/2016

BS.Tản.

 

         

Thứ 4

Ngày 27/1/2016

BS.Tản.

 

-8h00- LHT

-8h30-LHT

-13h30-LHT

-15h00-LHT

-Tập huấn về công tác y tế trường học.

-CB hưu tại ĐH YHN gặp mặt nhà trường

-BGH đi chúc tết BYT, các BV, sở…

– Làm việc với TTNCUT

-BS Hoa

-BS Hoa.

-Đ,c Hoàn

-Ths.Quý đi họp ở quận HM.

-Đc Hoa, Thu Anh, Tản, Kếp

-BGH

-đ/c Hoàn, Kếp

-TC-HC.

-TC-HC.

-TC-HC.

 

Thứ 5

Ngày 28/1/2016

BS.Tản.

 

-8h00- LHT

 

-8h00-LHT

-BGH đi chúc tết khôi UBND Quận, Phường, ĐU…

-BS Toán chấm thi bài của Quảng Ngãi

-BS.Hoa

 

-BS.Toán

-BGH

 

-Tổ BM YHCT

-C-HC

 

-ĐT

Thứ 6

Ngày 29/1/2016

BS.Tản.

 

9h00- LHT Giao ban toàn trường BS.Hoa Toàn thể CB,NV, GV… TC-HC

Thứ 7

Ngày 30/1/2016

BS.Tản.

 

         

Thứ CN

Ngày 31/1/2016

BS.Tản.

 

         

                                                                                                                        KT/ HIỆU TRƯỞNG

 

                                                                                                                        (Đã ký)

                                                                                                                     PGS.TS. Phùng Văn Hoàn