Lịch tuần làm việc từ ngày 21/12/2015 đến ngày 27/12/2015

TRƯỜNG TRUNG CẤP Y DƯỢC

            LÊ HỮU TRÁC

ĐĂNG KÝ LỊCH TUẦN

Từ ngày 21/12/2015  đến  ngày27/12/2015

 

Thứ, ngày tháng

Trực BGH

Địa điểm, thời gian.

 

Nội dung công việc

Người chù trì

Thành phần tham gia

Đơn vị chuẩn bị

Thứ 2

Ngày 21/12

BS.Tản -7h30-LHT.

 

 

Tuyển sinh với TTGD TX Hoàng Mai PGS.Hoàn đ/c Hoàn, Thu Anh, Trường TC-HC

Thứ 3

Ngày 22/12

BS.Tản.

 

         

Thứ 4

Ngày 23/12

BS.Tản.

 

         

Thứ 5

Ngày 24/12

BS.Tản.

 

9h00- LHT BGH làm việc với TT sở GD&ĐT HN PGS.Hoàn đ/c Hoàn, Tản, Thu Anh TC-HC

Thứ 6

Ngày 25/11

BS.Tản.

 

-8h00- LHT

9h30 – LHT

 

-Họp chi bộ

-Giao ban toàn trường.

 

PGS.Hoàn.

PGS.Hoàn

 

– Các đ,c đảng viên

-Tất cả CB, NV, GV

 

-TC-HC

-TC-HC

 

Thứ 7

Ngày 26/12

BS.Tản.

 

         

Thứ CN

Ngày 27/12

BS.Tản.

 

         

                                                                                                                        KT/ HIỆU TRƯỞNG

 

                                                                                                                        (Đã ký)

                                                                                                                     PGS.TS. Phùng Văn Hoàn