Lịch tuần làm việc từ ngày 21/03/2016 đến ngày 27/03/2016

TRƯỜNG TRUNG CẤP Y DƯỢC

            LÊ HỮU TRÁC

ĐĂNG KÝ LỊCH TUẦN

Từ ngày 21/03/2016  đến  ngày 27/03/2016

 

Thứ, ngày tháng

Trực BGH

Địa điểm, thời gian

 

Nội dung công việc

Người chù trì

Thành phần tham gia

Đơn vị chuẩn bị

Thứ 2

Ngày 21/3/2016

BS.Tản.

PGS.Hoàn

10h00-LHT Làm việc với Học viện YHCT VN BS Hoa BGH, PGS.Thu Anh TC-HC

Thứ 3

Ngày 22/3/2016

BS.Tản.

PGS.Hoàn

10h30-BV YHCT TW Dự họp tại BV YHCT TW BS.Hoa   TC-HC

TC-HC

Thứ 4

Ngày 23/3/2016

BS.Tản.

PGS.Hoàn

  -KN 85 năm ĐTN CS HCM tại Quận HM.

-Kiểm tra DA, tập hợp danh sách…

-CN Lan Anh

 

-PGS Hoàn

-Đ/c Lan Anh, Trường. TC-HC

Thứ 5

Ngày 24/3/2016

BS.Tản.

PGS.Hoàn

 

8h00- LHT

14h00-LHT

-Hoàn chỉnh DA.

-Họp “phòng chống bệnh do não mô cầu”

-Họp phòng đào tạo

-Làm việc với Sở giáo dục & Đào tạo.

PGS Hoàn

Ths. Quý.

BS.Tản.

BS Hoa

  -TC-HC.

TC-HC

Thứ 6

Ngày 25/3/2016

BS.Tản.

PGS.Hoàn

9h00- LHT Giao ban cán bộ BS.Hoa Các trưởng, phó đơn vị TC-HC

Thứ 7

Ngày 26/3/2016

BS.Tản.

PGS.Hoàn

         

Thứ CN

Ngày 27/3/2016

BS.Tản.

PGS.Hoàn

         

                                                                                                                        HIỆU TRƯỞNG

 

                                                                                                                        (Đã ký)

                                                                                                                    BS.CK2. Lê Thị Hồng Hoa