Lịch Tuần làm việc từ ngày 18/01/2016 đến ngày 24/01/2016

TRƯỜNG TRUNG CẤP Y DƯỢC

            LÊ HỮU TRÁC

ĐĂNG KÝ LỊCH TUẦN

Từ ngày 18/01/2016  đến  ngày 24/01/2016

 

Thứ, ngày tháng

Trực BGH

Địa điểm, thời gian

 

Nội dung công việc

Người chù trì

Thành phần tham gia

Đơn vị chuẩn bị

Thứ 2

Ngày 18/1/2016

BS.Tản          

Thứ 3

Ngày 19/1/2016

BS.Tản.

 

         

Thứ 4

Ngày 20/1/2016

BS.Tản.

 

14h00- Q.ngãi Lễ trao chứng chỉ lương Dược – Quảng ngãi

BSCK II. Lê Thị Hồng Hoa

PGS.Hoàn – đi công tác Quảng Ngãi (8h20 bay) TC-HC

Thứ 5

Ngày 21/1/2016

BS.Tản.

 

14h00- LHT Họp phòng Đào tạo BS.Tản CB phòng đào tạo  

Thứ 6

Ngày 22/1/2016

BS.Tản.

 

8h00-LHT -Họp tại LĐLĐ Quận Hoàng Mai

-Đ,c Hoàn, Toán – từ TP HCM ra Hà Nội

-đ/c Trường.

-PGS.Hoàn

 

– TC-HC

Thứ 7

Ngày 23/1/2016

BS.Tản.

 

         

Thứ CN

Ngày 24/1/2016

BS.Tản.

 

         

                                                                                                                        KT/ HIỆU TRƯỞNG

 

                                                                                                                        (Đã ký)

                                                                                                                     PGS.TS. Phùng Văn Hoàn