Lịch tuần làm việc từ ngày 14/12/2015 đến ngày 20/12/2015

TRƯỜNG TRUNG CẤP Y DƯỢC

            LÊ HỮU TRÁC

ĐĂNG KÝ LỊCH TUẦN

Từ ngày 14/12/2015  đến  ngày 20/12/2015

 

Thứ, ngày tháng

Trực BGH

Địa điểm, thời gian.

 

Nội dung công việc

Người chù trì

Thành phần tham gia

Đơn vị chuẩn bị

Thứ 2

Ngày 14/12

BS.Tản -7h30-LHT.

 

-19h00

-PGS.Thu Anh – lên lớp về truyền thông về hiến máu nhân đạo.

BS.Hoa – đi Mỹ

  Các chi đoàn TN học sinh, CB P.đào tạo

Thứ 3

Ngày 15/12

BS.Tản.

 

7h30- LHT Đoàn thanh niên học sinh & CB hiến máu nhân đạo Viện H.Học TW Toàn thể ĐTN các chi đoàn tham gia P.ĐT, HC

Thứ 4

Ngày 16/12

BS.Tản.

 

         

Thứ 5

Ngày 17/12

BS.Tản.

 

         

Thứ 6

Ngày 18/11

BS.Tản.

 

-8h300- LHT.

 

-Giao ban cán bộ.

 

PGS.Hoàn

 

-Trưởng phó đơn vị, BM

 

-TC-HC.

 

Thứ 7

Ngày 19/12

BS.Tản.

 

         

Thứ CN

Ngày 20/12

BS.Tản.

 

         

                                                                                                                        KT/ HIỆU TRƯỞNG

 

                                                                                                                        (Đã ký)

                                                                                                                     PGS.TS. Phùng Văn Hoàn