Lịch Tuần Làm Việc Từ Ngày 11/04/2016 đến ngày 17/04/2016

TRƯỜNG TRUNG CẤP Y DƯỢC

            LÊ HỮU TRÁC

ĐĂNG KÝ LỊCH TUẦN

Từ ngày 11/04/2016  đến  ngày 17/4/2016

 

Thứ, ngày tháng

Trực BGH

Địa điểm, thời gian

 

Nội dung công việc

Người chù trì

Thành phần tham gia

Đơn vị chuẩn bị

Thứ 2

Ngày 11/4/2016

-BS.Tản.

-PGS.Hoàn

  -Chuẩn bị trang trí triển lãm ảnh “ Uống nước nhớ nguồn, tiếp bước Cha ông”.

 

-BS Hoa -Toàn thể CB,NV, HS.. -TC-HC

Thứ 3

Ngày 12/4/2016

-BS.Tản.

-PGS.Hoàn

 

-8h30 – LHT.

 

-14-LHT

-Triển lãm ảnh “ Uống nước nhớ nguồn, tiếp bước Cha ông”.

-Họp tại LĐLĐ Quận Hoàng Mai

-BS.Hoa.

 

-Đ,c Trường

-Tất cả CB, NV,học sinh…

 

-Đ/c Trường.

-TC-HC.

 

-TC-HC

Thứ 4

Ngày 13/4/2016

-BS.Tản.

-PGS.Hoàn

 

-8h00-LHT

-13h30-LHT

-Làm việc với Đài phát thanh HN

-Họp Hội đồng khoa học trường….

BS.Toán

BS Hoa

BS. Toán.

Các Thành viên trong HĐ.

-TC-HC

-TC-HC

Thứ 5

Ngày 14/4/2016

-BS.Tản.

-PGS.Hoàn

  -BGH đi công tác TP HCM BS Hoa   -TC-HC

Thứ 6

Ngày 15/4/2016

-BS.Tản.

-PGS.Hoàn

-8h00- LHT.

-10h00- LHT

-Họp Hội đồng khoa học Trường.

-Giao ban CB

-BS Hoa.

-BS Hoa

-Các thành viên trong HĐ.

-Trưởng phó đơn vị, BM

-TC-HC

-TC-HC

Thứ 7

Ngày 16/4/2016

-BS.Tản.

 

         

Thứ CN

Ngày 17/4/2016

-BS.Tản.

 

         

                                                                                                                        HIỆU TRƯỞNG

 

                                                                                                                        (Đã ký)

                                                                                                                  BS.CK2. Lê Thị Hồng Hoa