Khai giảng lớp Cao đẳng Điều dưỡng hệ VLVH của trường CĐ Y tế Hà Đông cho Bệnh viện E Hà Nội

Ngày 14/03/2018, trường TCYD Lê Hữu Trác long trong tổ chức Lễ khai giảng Lớp Điều dưỡng liên thông Cao đẳng của Trường CĐ Y tế Hà Đông cho BV E Hà Nội.

Dưới đây là những hình ảnh tiêu biểu của buổi lễ khai giảng.