KẾ HOẠCH TUYỂN SINH NĂM 2013

SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO HÀ NỘI

TRƯỜNG TRUNG CẤP Y – DƯỢC LÊ HỮU TRÁC

-*-

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 15 tháng 12 năm 2012

KẾ HOẠCH TUYỂN SINH NĂM 2013

CỦA TRƯỜNG TRUNG CẤP Y DƯỢC LÊ HỮU TRÁC

 

Tại Thông báo số 379/TB-BGDĐT ngày 01 tháng 4 năm 2013 của Bộ Giáo Dục và Đào tạo về đăng ký chỉ tiêu tuyển sinh trung cấp năm 2013 của Trường Trung cấp Y Dược Lê tadalafil lasts Hữu Trác là 1.650 chỉ tiêu;

Căn cứ vào chỉ tiêu Bộ Giáo dục và Đào tạo giao, Trường Trung cấp Y Dược Lê Hữu Trác thông báo tuyển sinh năm 2013 gồm các chuyên ngành:

* Chuyên ngành Y sĩ Y học cổ truyền

* Chuyên ngành Dược sĩ Y học cổ truyền

* Chuyên ngành Dược sĩ Trung cấp

* Chuyên ngành Dược sĩ Y học cổ truyền văn bằng 2 (VB2)

* Chuyên ngành Y sĩ Y học cổ truyền Văn bằng 2 (BV2).

Ngoài ra Trường đào tạo cấp Chứng chỉ điều dưỡng chuyên đổi 03 tháng cho các đối tượng đã có bằng Y sĩ .

Chỉ tiêu đào tạo tại trường và các trường Liên kết :

Trường tại Hà Nội :

 • Y sĩ Y học cổ truyền hệ chính quy : 170 chỉ tiêu
 • Dược sĩ Y học cổ truyền VB2 hệ chính quy: 50 chỉ tiêu
 • Dược sĩ trung cấp hệ chính quy: 150 chỉ tiêu

Tại cơ sở 2 của trường tại TP Hồ Chí Minh :

 • Y sĩ y học cổ truyền hệ chính quy : 200 chỉ tiêu
 • Dược sĩ Y học cổ truyền VB2 hệ chính quy: 50 chỉ tiêu

Liên kết đào tạo:

Trường Cao đẳng sildenafil 100mg Y tế Huế:

 • Y sĩ y học cổ truyền hệ chính quy 100 chỉ tiêu
 • Dược sĩ trung cấp hệ chính quy 150 chỉ tiêu
 • Dược sĩ Y học cổ truyền hệ chính quy: 50 chỉ tiêu
 • Dược sĩ Y học cổ truyền VB2 hệ chính quy: 80 chỉ tiêu

Địa điểm đầo tạo tại: Trường Cao Đẳng Y tế Huế – số 1 đường Nguyên Trường Tộ, TP. Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

 

Trường Cao đẳng Y tế Yên Bái :

 • Y sĩ y học cổ truyền hệ chính quy : 100 chỉ tiêu
 • Y sĩ y học cổ truyền VB2 hệ chính quy: 100 chỉ tiêu

Địa điểm đầo tạo tại: Trường Cao Đẳng Y tế Yên Bái – Tổ 63 Phường Yên Ninh, TP. Yên Bái, tỉnh Yên Bái.

Trường trung cấp Y tế tỉnh Đắc lắc:

Địa điểm đào tạo: Trung cấp Y tế tỉnh Đắc Lắc – Số 32 Y Ngông TP. Buôn Ma Thuật, tỉnh Đắc Lắc.

 

Đối tượng tuyển sinh :

* Đối với ngành Y sĩ Y học cổ truyền, Dược sĩ Y học cổ truyền, Dược sĩ trung cấp : Học sinh tốt nghiệp các trường Phổ thông trung buy clomid học, Bổ túc văn hoá hoặc tương đương, những người đã có bằng Trung cấp chuyên nghiệp, Đại học khác.

* Đối với ngành Dược sĩ Y học cổ truyền VB2 học sinh đã tốt nghiệp Y sĩ Y học cổ truyền,

* Đối với ngành Y sĩ Y học cổ truyền VB2 học sinh đã tốt nghiệp Y sĩ đa khoa.

* Đối với học sinh học phirst tadalafil cấp Chứng chỉ điều dưỡng trung cấp phải có bằng Y sĩ.

Hiệu trưởng đã ký