Đoàn trường tổ chức dọn vệ sinh môi trường khu phố

Với tinh thần xung kích, tuổi trẻ đóng góp bảo vệ cảnh quan môi trường, sáng ngày 14/08/2017, Đoàn Trường trung cấp y dược Lê Hữu Trác đã tổ chức buổi tổng vệ sinh làm sạch môi trường quanh khu phố trường Lê Hữu Trác.
Với tinh thần tình nguyện và tinh thần xung kích của tuổi trẻ, các bạn đoàn viên, thanh niên, học sinh nhà trường đã lao động quét dọn, nhổ cỏ, thu gom rác thải làm sạch hành lang giao thông, phát quang cây bụi ven đường; chăm sóc cây xanh và và dọn vệ sinh khu tượng đài nghã trang liệt sĩ.
Tham gia cũng các đoàn viên thanh niên, học sinh còn có các đoàn viên công đoàn, cán bộ giáo viên và chi đoàn thanh niên giáo viên của nhà trường.
Đây là hoạt động ý nghĩa, thiết thực của tuổi trẻ Trường trung cấp y dược Lê Hữu Trác góp phần xử lý các điểm rác thải, tạo mỹ quan, môi trường xanh – sạch – đẹp, đồng thời góp phần nâng cao ý thức, nhận thức của đoàn viên thanh niên và nhân dân trong công tác bảo vệ môi trường.
ADMIN (ảnh Hương Thu)