Cuộc thi viết “Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”

bia-hien-phap

 THỂ LỆ

Cuộc thi viết “ Tìm hiểu Hiến pháp nước

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam

 

Căn cứ công văn số 4570/TL-BTC ngày 04/11/2014 của Ban tổ chức Trung ương về ban hành Thể lệ cuộc thi viết“ Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa XHCN Việt Nam”, Sở GD&ĐT ban hành Thể lệ cuộc thi trong ngành GD&ĐT Hà Nội như sau:

            I.  Đối tượng dự thi:

+ Cán bộ, giáo viên, nhân viên toàn ngành GD&ĐT Hà Nội;

+ Học sinh sinh viên các trường Cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp;

+ Học sinh khối 12 các trường trung học phổ thông.

II. Yêu cầu đối với bài dự thi:

– Bài dự thi được thực hiện bằng tiếng Việt, viết tay hoặc đánh máy trên giấy; đánh số trang theo thứ tự. Trường hợp bài dự thi có nhiều trang phải đóng lại thành quyển. Trang bìa bài dự thi ghi rõ họ tên; ngày, tháng, năm sinh; giới tính; dân tộc; địa chỉ (nơi ở, nơi học tập hoặc nơi công tác) của người dự thi. Ngoài phong bì của bài dự thi ghi rõ: “Dự thi tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.

– Bài dự thi không được sao chép lại của người khác dưới mọi hình thức; nếu trích dẫn nội dung, hình ảnh, tư liệu để minh họa phải có chú thích rõ ràng.

– Nghiêm cấm các trường hợp lợi dụng bài dự thi để vu khống, bịa đặt, xuyên tạc, chống phá Đảng và Nhà nước Việt Nam; vi phạm đạo đức, thuần phong, mỹ tục và các vi phạm pháp luật khác.

– Mỗi cá nhân chỉ được tham gia 01 bài dự thi.

   III. Thời gian, địa chỉ nhận bài dự thi:

  1. 1.     Đối với các đơn vị trực thuộc Sở:

Từ tháng 01/2015 đến ngày 10/3/2015: Viết bài tham gia cuộc thi Tìm hiểu Hiến pháp nước CH XHCNVN

Từ 11/3/2015 đến 25/3/2015: Chấm sơ khảo tại 17 Cụm. ( Trong đó gồm 16 Cụm trường THPT: Mỗi Cụm THPT/1 cụm. 01 Cụm các trường chuyên nghiệp . Các trường trung cấp+ CĐ/1 cụm). GDTX, KTTH-HN trên địa bàn quận huyện nào thì gửi bài dự thi  về đơn vị Cụm trưởng THPT nơi đó.

Từ 8 giờ 30 ngày 27/3/2015: Các Cụm nộp toàn bộ bài dự thi  đã chấm ( có phân loại riêng 50 bài xuất sắc nhất ) về Văn phòng Sở GD&ĐT.

  1. 2.     Đối với Sở GD&ĐT Hà Nội:

Từ 01/4/2015 đến 20/4/2015: Chấm chung khảo và phân loại bài dự thi Tìm hiểu Hiến pháp.

Từ ngày 21/4/-24/4/2015: Phân loại kết quả 100 bài xuất sắc nhất báo cáo lãnh đạo Sở để chuẩn bị gửi bài về Thành phố tham gia dự thi.

Ngày 29/4/2015: Gửi bài về BTC cuộc thi Thành phố ( qua Sở Tư pháp)

Tháng 8/2015: Tổng hợp, đề xuất khen thưởng tập thể, cá nhân ( theo số lượng và chất lượng bài dự thi ) đã được xác định kết quả qua vòng thi cấp Thành phố và toàn quốc.

  III. Cơ cấu giải thưởng:

  1. 1.     Cơ cấu giải của Trung ương: ( Tặng giấy chứng nhận và giải thưởng).

+ Một giải đặc biệt: 30.000.000 đồng;

+ Một giải nhất: 20.000.000 đồng;

+ Mười giải nhì, mỗi giải: 15.000.000 đồng;

+ Hai mươi giải ba, mỗi giải: 7.000.000 đồng;

+ Một trăm ba mươi giải khuyến khích, mỗi giải: 3.000.000 đồng;

+ Một số giải phụ khác theo quyết định của Ban Tổ chức cuộc thi Trung ương, mỗi giải 3.000.000 đồng.

2. Đối với Thành phố: Ngoài các giải của Trung ương, Thành phố Hà Nội có giải cho các tập thể và cá nhân có số lượng và chất lượng bài dự thi đạt cao nhất.

3. Đối với Sở GD&ĐT Hà Nội:  Ngoài các giải thưởng của Trung ương và Thành phố, Ngành GD&ĐT Hà Nội sẽ tặng Giấy khen cho tập thể có số lượng bài dự thi nhiều nhất và chất lượng bài tốt nhất ( theo số lượng CB,GV, HS ) cùng với số bài chấm chung khảo được chuyển cho BTC Thành phố chấm để tham dự toàn quốc và Giấy khen cho cá nhân có bài dự thi chất lượng nhất ( Nhất, nhì, ba kèm theo tiền thưởng theo quy định hiện hành)  gồm cả tập thể và cá nhân.

 IV. Nội dung thi:

Người dự thi viết bài thi bằng tiếng Việt trả lời 09 câu hỏi sau:

Câu 1.

Từ năm 1945 khi thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam) đến nay, nước ta có mấy bản Hiến pháp? Các bản Hiến pháp đó được Quốc hội thông qua vào ngày, tháng, năm nào?

Câu 2.

Bản Hiến pháp mới được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 28/11/2013 (Hiến pháp năm 2013) có hiệu lực từ ngày, tháng, năm nào? So với Hiến pháp năm 1992 (được sửa đổi, bổ sung năm 2001) có bao nhiêu điều được giữ nguyên? Có bao nhiêu điều được sửa đổi, bổ sung? Điều sửa đổi, bổ sung nào bạn tâm đắc nhất? Vì sao?

Câu 3.

Điều 2 Hiến pháp năm 2013 khẳng định “Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam do Nhân dân làm chủ; tất cả quyền lực nhà nước thuộc về Nhân dân…”. Bạn hãy nêu và phân tích ngắn gọn các quy định của Hiến pháp năm 2013 về những cách thức để Nhân dân thực hiện quyền lực nhà nước.

Câu 4.

Những quy định nào của Hiến pháp năm 2013 thể hiện tư tưởng đại đoàn kết dân tộc?

Câu 5.

Những điểm mới của Hiến pháp năm 2013 so với Hiến pháp năm 1992 (sửa đổi, bổ sung năm 2001) về quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân? Điểm mới nào bạn tâm đắc nhất? Vì sao?

Câu 6.

Những điểm mới, quan trọng về vị trí, chức năng của Quốc hội, Chính phủ, Tòa án nhân dân trong Hiến pháp năm 2013. Phân tích điểm mới về mối quan hệ giữa các cơ quan đó trong thực hiện quyền lực Nhà nước?

Câu 7.

Cấp chính quyền địa phương quy định trong Hiến pháp năm 2013 gồm những cơ quan nào? Bạn hãy nêu nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của chính quyền địa phương đối với Nhân dân.

Câu 8.

Hiến pháp năm 2013 quy định như thế nào về trách nhiệm của đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân đối với cử tri và Nhân dân?

Câu 9.

“…Nhân dân Việt Nam xây dựng, thi hành và bảo vệ Hiến pháp này vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh” (trích Lời nói đầu Hiến pháp năm 2013)

Theo bạn, Nhà nước và mỗi người dân có trách nhiệm làm gì và làm như thế nào để thi hành và bảo vệ Hiến pháp?

(Riêng câu 09 viết không quá 1.000 từ tương đương 3 trang A4 viết tay hoặc đánh máy tính cỡ chữ 14 Times New Roman).

 

CÔNG VĂN 148 PHÁT ĐỘNG  CUỘC THI VIẾT TÌM HIỂU HIẾN PHÁP

1- Cong van 148 phat dong cuoc thi viet tim hieu hien phap

DỰ THẢO BỘ LUẬT DÂN SỰ (SỦA ĐỔI) Click vào link file đính kèm phía dưới.

 4- Du thao bo luat dan su sua doi