Uncategorized

Lịch tuần làm việc từ ngày 16/05/2016 đến ngày 22/05/2016

TRƯỜNG TRUNG CẤP Y DƯỢC             LÊ HỮU TRÁC ĐĂNG KÝ LỊCH TUẦN Từ ngày 16/05/2016  đến  ngày  22/5/2016   Thứ, ngày tháng Trực BGH Địa điểm, thời gian   Nội dung...

Ấm lòng buổi phát cháo cuối năm

Mặc dù buổi phát cháo ngày 30 tháng 01 năm 2016 dơi đúng lịch nghỉ tết của các em hịc sinh Y K9, nhưng...

Lịch tuần làm việc từ ngày 11/01/2016 đến ngày 17/01/2016

TRƯỜNG TRUNG CẤP Y DƯỢC             LÊ HỮU TRÁC ĐĂNG KÝ LỊCH TUẦN Từ ngày 11/01/2016  đến  ngày 17/01/2016   Thứ, ngày tháng Trực BGH Địa điểm, thời gian   Nội dung...

Trường trung cấp y đầu tiên làm phần mềm hỗ trợ học tập...

A. XÂY DỰNG THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ CHO TRƯỜNG TRUNG CẤP  Y  DƯỢC LÊ HỮU TRÁC. 1. Lý do: Công việc tra cứu tài liệu,...

Providing your kids with homework helping to your with research& study methods

Totem poles reference imaginative curvatures with thepoles and pillars. Alternatively, content incorporating results or representations. The talent has the goal of promoting a selected...

Lịch tuần làm việc từ ngày 04/01/2016 đến ngày 10/01/2016

TRƯỜNG TRUNG CẤP Y DƯỢC             LÊ HỮU TRÁC ĐĂNG KÝ LỊCH TUẦN Từ ngày 04/01/2016  đến  ngày 10/01/2016   Thứ, ngày tháng Trực BGH Địa điểm, thời gian   Nội dung...

CÂY SỐ 12 ĐƯỜNG 20 (Phần 1)

Cây sô 12 đường 20 là câu chuyện được viết về một cung đường gánh chịu sự khống liệt nhất của bom Mỹ trên...

NGÀY 15/12/2015 NHÀ TRƯỜNG TỔ CHỨC ĐỢT HIẾN MÁU TÌNH NGUYỆN

Với truyền thống của Nhà trường trong 9 năm qua. Ngày 15 tháng 12 năm 2015, được sự chỉ đạo của Ban Giám Hiệu,...

Lịch Tuần làm việc từ ngày 23/11/2015 đến ngày 29/11/2015

TRƯỜNG TRUNG CẤP Y DƯỢC             LÊ HỮU TRÁC ĐĂNG KÝ LỊCH TUẦN Từ ngày  23/11/2015  đến  ngày 29/11/2015   Thứ, ngày tháng Trực BGH Địa điểm, thời gian.   Nội dung...

Step By Step Instructions On How To Write A Custom Essay

Essay writing service. The number one service constantly for you to get competent help Chicessays.com clients are willing to greet you at our...