THÔNG BÁO

Những lưu ý khi học sinh nhập học

MỘT BỘ HỒ SƠ TUYỂN SINH 2013  1- Phiếu đăng ký tuyển sinh hệ trung cấp (dán ảnh, công chứng,xác nhận của phường xã) 2- Hồ...

Thông báo nhập học lớp Văn bằng 2 Dược sĩ YHCT khóa 2 năm...

TRƯỜNG TRUNG CẤP Y DƯỢC LÊ HỮU TRÁC HÒA CỘNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   THÔNG BÁO NHẬP HỌC   Ban...

THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐÀO TẠO NĂM 2016

SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO HÀ NỘI TRƯỜNG TRUNG CẤP Y – DƯỢC LÊ HỮU TRÁC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập...

THÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM 2015

Thí sinh có thể tải Phiếu Đăng Kí Tuyển Sinh tại đây.           SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO HÀ NỘITRƯỜNG TRUNG...

Cuộc thi viết “Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa...

 THỂ LỆ Cuộc thi viết “ Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam”   Căn cứ công văn số 4570/TL-BTC...

THÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM 2013

            SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO HÀ NỘI TRƯỜNG TRUNG CẤP Y - DƯỢC LÊ HỮU TRÁC -*- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc...