THÔNG BÁO

Thông báo nhập học lớp Y sỹ YHCT và Dược sỹ Trung cấp khóa...

TRƯỜNG TRUNG CẤP Y DƯỢC LÊ HỮU TRÁC HÒA CỘNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập...

Thông báo nhập học lớp Văn bằng 2 Dược sĩ YHCT khóa 2 năm...

TRƯỜNG TRUNG CẤP Y DƯỢC LÊ HỮU TRÁC HÒA CỘNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   THÔNG BÁO NHẬP HỌC   Ban...

THÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM 2013

            SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO HÀ NỘI TRƯỜNG TRUNG CẤP Y - DƯỢC LÊ HỮU TRÁC -*- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc...

Những lưu ý khi học sinh nhập học

MỘT BỘ HỒ SƠ TUYỂN SINH 2013  1- Phiếu đăng ký tuyển sinh hệ trung cấp (dán ảnh, công chứng,xác nhận của phường xã) 2- Hồ...

KẾ HOẠCH TUYỂN SINH NĂM 2013

SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO HÀ NỘI TRƯỜNG TRUNG CẤP Y - DƯỢC LÊ HỮU TRÁC -*- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập...

THÔNG BÁO VỀ VIỆC TỔ CHỨC LỄ TỐT NGHIỆP NGÀY 7/10/2013 TẠI HÀ NỘI

Ban giám hiệu Trường Trung cấp Y Dược Lê Hữu Trác thông báo:    VỀ VIỆC TỔ CHỨC LỄ TỐT NGHIỆP NGÀY 7/10/2013 TẠI HÀ NỘI 1. ĐỐI...