Thời khóa biểu

Lịch học tuần từ 07/10 đến 13/10

Lớp   Thứ 2   7/  10 Thứ 3   8 / 10  Thứ 4    9 /  10 Thứ 5   10 / 10 Thứ 6  11 /  10 Thứ...

Lịch học tuần từ 30/09 đến 06/10

Lớp   Thứ 2  30 /  9 Thứ 3   1  / 10  Thứ 4    2 /  10 Thứ 5   3 / 10 Thứ 6  4 / ...

Lịch học tuần từ 23/09 đến 29/09

  Lớp Buổi Thứ 2 23/09 Thứ 3 24/09 Thứ 4 25/09 Thứ 5 26/09 Thứ 6 27/09 Thứ 7 28/09 CN 29/09 D6 a s Quản lý dượcGĐ 5 c Hóa Dược DLGĐ 5 Quản lý dượcGĐ 1-2 Thực tập bào chếGĐ 6 D6 b s Quản lý dượcGĐ 5 Thực tập...

Lịch học tuần từ 16/09 đến 22/09

Lớp Thứ 2 16 / 9 Thứ 3 ...

Lịch học tuần từ 09/09 đến 15/09

Lịch học ở một số lớp có sự thay đổi - Lịch được cập nhật ngày 10/09/2013 Lớp Thứ 2  9 /  9 Thứ 3 10  /...

Lịch học tuần từ 02/09 đến 08/09

  Lớp Thứ 2 - 02/09 Thứ 3 - 03/09 Thứ 4 - 04/09 Thứ 5- 05/09 Thứ 6 - 06/09 Thứ 7 - 07/09 Thứ 2 - 09/09 D6 a s Thi Dược liệu13g...

Lịch học tuần từ 09/09 đến 15/09

Lớp Thứ 2 - 09/09 Thứ 3 - 10/09 Thứ 4 - 11/09 Thứ 5- 12/09 Thứ 6 - 13/09 Thứ 7 - 14/09 Thứ 2 - 16/09 D6 a s TT Hóa dược GĐ...

Lịch học tuần từ 09/09 đến 15/09 (Bổ sung)

Lịch học ở một số lớp có sự thay đổi - Lịch được cập nhật ngày 10/09/2013 Lớp Thứ 2  9 /  9 Thứ 3 10 ...