Thời khóa biểu

Lịch học tuần từ 02/09 đến 08/09

  Lớp Thứ 2 - 02/09 Thứ 3 - 03/09 Thứ 4 - 04/09 Thứ 5- 05/09 Thứ 6 - 06/09 Thứ 7 - 07/09 Thứ 2 - 09/09 D6 a s Thi Dược liệu13g...

Lịch học tuần từ 09/09 đến 15/09

Lớp Thứ 2 - 09/09 Thứ 3 - 10/09 Thứ 4 - 11/09 Thứ 5- 12/09 Thứ 6 - 13/09 Thứ 7 - 14/09 Thứ 2 - 16/09 D6 a s TT Hóa dược GĐ...

Lịch học tuần từ 09/09 đến 15/09 (Bổ sung)

Lịch học ở một số lớp có sự thay đổi - Lịch được cập nhật ngày 10/09/2013 Lớp Thứ 2  9 /  9 Thứ 3 10 ...