Kết quả học tập

Kết quả tốt nghiệp lớp Dược sĩ YHCT Khóa V (2012 – 2013)

DUOC SI YHCT TAI HA NOI DUOC SI YHCT TAI CO SO 2 SAI GON (Nhấn vào link để tải file đính kèm)

Tổng hợp danh sách tốt nghiệp trường Trung cấp Y – Dược Lê Hữu...

Trường Trung cấp y Dược Lê Hữu Trác xin thông báo danh sách học sinh tốt nghiệp tại trường tính thời điểm tới 08/01/2016 TONG...

Kết quả Tốt nghiệp Dược sỹ trung cấp khóa V

Trường Trung cấp y Dược Lê Hữu Trác xin thông báo kết quả học tập lớp Dược sỹ Trung cấp khóa 5 KẾT QUẢ TỐT...

Kết quả Tốt nghiệp Dược sỹ trung cấp khóa IV

Trường Trung cấp y Dược Lê Hữu Trác xin thông báo kết quả học tập lớp Dược sỹ Trung cấp khóa 4 Kết quả tốt...

Kết quả Tốt nghiệp Dược sỹ YHCT khóa I

Trường Trung cấp y Dược Lê Hữu Trác xin thông báo kết quả học tập lớp Dược sỹ VB2 YHCT chuyển đổi khóa 1 Kết...

Kết quả Tốt nghiệp Dược sỹ trung cấp khóa I

Trường Trung cấp y Dược Lê Hữu Trác xin thông báo kết quả học tập Dược sỹ Trung cấp khóa 1   (Nhấn vào link để...

Kết quả Tốt nghiệp Y sỹ YHCT khóa V

Trường Trung cấp y Dược Lê Hữu Trác xin thông báo kết quả học tập Y sỹ YHCT khóa 5 Kết quả tốt nghiệp khóa...

Kết quả Tốt nghiệp Y sỹ YHCT khóa IV

Trường Trung cấp y Dược Lê Hữu Trác xin thông báo kết quả học tập Y sỹ YHCT khóa 4 Kết quả tốt nghiệp lớp...