Học sinh Lê Hữu Trác

Chúng tôi đã khóc…!

Từ khi 2 tuổi tới nay (10 tuổi) đôi chân em đã không còn được như người bình thường, em phải sử dụng đôi...

Chuyện những “ông, bà” Học sinh Trường Lê Hữu Trác

Ngày nay, trong khi một số bạn trẻ được bố mẹ đầu tư cho ăn học đầy đủ lại không chịu khó học tập...

HÀNH TRANG CỦA CHÚNG TÔI BẮT ĐẦU TỪ ĐÂY!

Ngay từ những ngày đầu Trường không chỉ mở rộng cánh cửa chào đón chúng tôi với những đối tượng khác nhau, trình độ...

NGÀY MAI, TÔI RA TRƯỜNG!…

Mặc dù có đã từng có 2 tấm bằng Đại học và đã trải qua nhiều trường lớp trong quân đội nhưng vì sự...