Hội thảo Mô hình đào tạo YHCT trong chăm sóc sức khỏe ban đầu đối với tình nguyện viên y tế và y sĩ

Ngày 23/11 Bộ y Tế đã tổ chức Hội thảo Mô hình đào tạo y học cổ truyền trong chăm sóc sức khỏe ban đầu đối với tình nguyện viên y tế và y sĩ, đoàn đại biểu Trường trung cấp y dược Lê Hữu Trác do BS.CK2 Lê Thị Hồng Hoa, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Hiệu trưởng nhà trường dẫn đầu đã tham dự Hội Thảo.

chỉ mục

Chữa bệnh bằng thuốc nam có nhiều ưu điểm cần được coi trọng, chi phí khám chữa bệnh bằng đông y so với tây y thấp hơn nhiều do nguyên liệu “thuốc”của đông y sẵn có, cơ sở vật chất trang thiết bị giản đơn lại đáp ứng được phần lớn bệnh nhân ở vùng khó khăn, xa xôi hẻo lánh.

Từ ngàn xưa lịch sử nền y học cổ truyền Việt Nam luôn gắn liền với với cuộc sống của cộng đồng, của dân tộc, ngày nay việc kế thừa và phát huy, phát triển vốn quý của nền Y học cổ truyền Việt Nam là một chủ trương nhất quán của Đang và Nhà nước ta. Trong đó trồng và sử dụng thuốc nam đã trở thành chủ trương lớn của bộ y tế đối với y tế cơ sở, góp phần tích cực vào việc phòng chữa bệnh, chăm sóc sức khoẻ ban đầu ở tuyến y tế cơ sở, nhằm tự túc một phần thuốc thông thường với phương châm “Thầy tại chỗ, thuốc tại nhà”. Cho dù ngày nay có nhiều thuốc tây và thuốc bắc, nhưng đời sống nhân dân vẫn còn nhiều khó khăn, thiếu thốn,do vậy dùng thuốc nam sẽ giảm bớt cho nhân dân chi phí chữa bệnh đáng kể, góp phần xoá đói giảm nghèo.

ghj

Từ nhiều thập kỷ nay công tác đào tạo nguồn nhân lực y học cổ truyền được  ngành y tế nước nhà đánh giá là khâu then chốt, quan trọng trong việc xây dựng hệ thống y tế cơ sở và phát huy lợi thế “thầy tại chỗ, thuốc tại nhà”, giúp đông y dần khỏa lấp được khoảng trống của mạng lưới y học hiện đại, góp phần không nhỏ vào sự nghiệp bảo vệ và chăm sóc sức khoẻ nhân dân.

1

mg

hg

ADMIN