Đoàn thanh niên nhà trường tham dự Đại hội Đại biểu Hội LHTN Việt Nam quận Hoàng Mai lần thứ IV

Đại hội Đại biểu Hội LHTN Việt Nam quận Hoàng Mai lần thứ IV, nhiệm kỳ 2014 – 2019 là một sự kiện quan trọng đánh dấu sự trưởng thành và mở ra một hướng phát triển mới trong công tác Hội và phong trào thanh niên quận.

10592988_445492375590177_8695306795969867582_n (1)a

Hai đại biểu của Trường trung cấp y dược Lê Hữu Trác tham dự đại hội

Đại hội được diễn ra trong thời điểm có ý nghĩa trọng đại, thời điểm toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ra sức thi đua, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2010 – 2015. Nhiệm kỳ 2009-2014, với tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ, công tác Hội và phong trào thanh niên của quận đã đạt nhiều kết quả; các mục tiêu chương trình công tác trọng tâm do Nghị quyết Đại hội lần III đề ra đã được tổ chức thực hiện một cách nghiêm túc, sáng tạo và hiệu quả; công tác chỉ đạo, tổ chức thực hiện của Hội LHTN từ quận tới cơ sở có sự thống nhất, chủ động, tích cực, đặc biệt là phát huy vai trò nòng cốt chính trị của Đoàn thanh niên  Cộng sản Hồ Chí Minh trong các hoạt động Hội và phong trào thanh niên; công tác mở rộng mặt trận đoàn kết thanh niên ngày càng được phát triển rộng rãi, các cuộc vận động và chương trình công tác của Hội được nghiên cứu tổ chức với nhiều hình thức và nội dung phong phú đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của hội viên, thanh niên. Từ đó đã góp phần tích cực vào việc thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của quận.

Là chi đoàn trực thuộc Đoàn TN Trường trung cấp y dược Lê Hữu Trác đã có những đóng góp nhất định Góp phần vào thành công chung của HLHTN quận Hoàng Mai trong nhiệm kỳ 2009-2014. Phát huy kết quả của nhiệm kỳ qua đoàn thanh niên Trường trung cấp y dược Lê Hữu Trác phấn đấu rèn luyện, nắm chắc thời cơ, vượt qua khó khăn hoàn thành tốt các nhiệm vụ đề ra góp phần cùng HLHTN quận Hoàng Mai thực hiện thắng lợi các mục tiêu của nhiệm kỳ 2014 – 2019.

Một số hình ảnh tại đại hội:

10620597_445492702256811_1110225567260640929_n

10404245_445492785590136_5167291361344811345_n

10391456_445492588923489_3869002488302898251_n

10626508_445492655590149_8711874562339638874_n

ADMIN